Blog

Blog

Viewing 41 - 60 of 70 blog

சிவராத்திரி

Date : 23rd Jun 2016

Posted By : Admin

  சிவராத்திரி ---------------- மாசி மாதம் கிருஷ்ணபட்சம் சதுர்த்தசி திதி திருவோண நக்ஷத்திரம் கூடிய புண்ணிய தனத்தன்று ...

Read More...

கால் ஆணிக்கு உரிய சிகிச்சை: நாட்டு வைத்தியம்!

Date : 23rd Jun 2016

Posted By : Admin

கால் ஆணிக்கு உரிய சிகிச்சை: நாட்டு வைத்தியம்! ‪#‎கால் ஆணி ஏற்பட்ட உடனேயே பூண்டை நசுக்கி அதன் சாறை காலில் ஆணி ...

Read More...

DEITIES IN GAYATHRI MANTHRA

Date : 23rd Jun 2016

Posted By : Admin

HOW MANY DEITIES ARE MENTIONED IN GAYATRI MANTRA There are 26 gods in Gayatri mantra tat - ganesh sa - Narasimha vi - vishnu tu - siva va - krishna re - radha Ni - lakshmi yam - agni bha - indra Rgo - saraswati dE - durga va - hanuman sya - prithvi dhee - surya ma - Sriram hi - ...

Read More...

WHY DO ANCESTORS USE COPPER UTENSILS

Date : 5th Mar 2013

Posted By : Admin

Why our ancestors used copper utensils... This is in continuation of my old forward two months ago on this... Why our ancestors used copper utensils ??????this is the modern explanation for same.....Even gangajal a sacred water is stored in copper vessel and it remains for years forever ,this i...

Read More...

NEEM TREE AND ITS WONDERS

Date : 11th Apr 2012

Posted By : Admin

The Many Wonders of the Neem Tree: The Neem tree is a fast growing evergreen that is native to Pakistan, India, Bangladesh and Myanmar. This amazing tree is claimed to treat forty different diseases. All the parts of the tree is used for treating illness, the leaves, fruit, seeds and even the b...

Read More...

CUCUMBER -- READ ITS WONDERS!!!!!!!!

Date : 6th Feb 2012

Posted By : Admin

WOW ! WHAT A LITTLE GEM THE CUCUMBER IS. I WILL LOOK AT IT DIFFERENTLY NOW. 1. Cucumbers contain most of the vitamins you need every day, just one cucumber contains Vitamin B1, Vitamin B2, Vitamin B3, Vitamin B5, Vitamin B6, Folic Acid, Vitamin C, Calcium, Iron, Magnesium, Phosphorus, Potassium ...

Read More...

COCONUT OIL AND ALZHEIMER'S DISEASE

Date : 23rd Jan 2012

Posted By : Admin

Four Tablespoons of This "Brain Food" May Prevent Alzheimer's http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2010/12/13/can-this-natural-food-cure-or-prevent-alzheimers.aspx Dr. Mary Newport writes about ketone bodies, an alternative fuel for your brain which your body makes when digesti...

Read More...

HONEY AND CINNAMON

Date : 19th Jan 2012

Posted By : Admin

Honey in Hindi (Madh) and in Tamil (Then) Cinnamon in Hindi (Dalchini) and in Tamil (Pattai) Facts on honey and cinnamon:  It is found that a mixture of honey and cinnamon cures most diseases. Honey is produced in most of the countries of the world.  Scientists of today also accept hone...

Read More...

SALT!!!!! HOW USEFUL YOU ARE!!!!!!

Date : 12th Jan 2012

Posted By : Admin

SALT- a wonderful & versatile chemical!! 1. If you drop a whole egg on the floor, pour salt all over the egg, let it sit for awhile, then use dustpan, the egg will come right up, without all that mess. 2. Soak stained hankies in salt water before washing. 3. Sprinkle salt on your shelves to...

Read More...

REMOVING GALL STONES NATURALLY

Date : 29th Dec 2011

Posted By : Admin

Received this email through a well wisher   REMOVINGGALLSTONES   NATURALLY This is a very useful piece of information, that you may  have not received before.This is very true and it works.  You can 'google' Dr Lai Chiu-Nan to find out more about her and the feedbacks of this ...

Read More...

ஆண் மூலம் அரசாளும்

Date : 1st Dec 2011

Posted By : Admin

ஆண் மூலம் அரசாளும் பெண் மூலம் நிர்மூலமாக்கும் ::  விளக்கம்   இதையும் ஒரு ஜோதிடர் விளக்கியுள்ளார் ஆண் மூலம் அர...

Read More...

பொன் கிடைத்தாலும் புதன் கிடைக்காது

Date : 30th Nov 2011

Posted By : Admin

பொன் கிடைத்தாலும் புதன் கிடைக்காது பொதுவாக பூரண சூர்ய கிரகணத்தன்று  தான் புதன் கிரகத்தை பார்க்கமுடியும்.  ...

Read More...

சட்டியில் இருந்தால் அகப்பையில் வரும்

Date : 30th Nov 2011

Posted By : Admin

சட்டியில் இருந்தால் அகப்பையில் வரும் இந்த பழமொழி நாம் அன்றாட வாழ்க்கையில் கோபத்திலும் வாக்குவாதத்திலும் வழங...

Read More...

சித்திரை மாத குழந்தை

Date : 30th Nov 2011

Posted By : Admin

சித்திரை மாத குழந்தை ஒரு ஜோதிட புத்தகத்தை வாசிக்கும் பொது தென்பட்டது புது மண தம்பதியரை ஆடி மாதம் பிரித்து வைப்...

Read More...

சிவாலய வழிபாட்டின் ரகசியம்

Date : 30th Nov 2011

Posted By : Admin

சிவாலய வழிபாட்டின் ரகசியம் தினமும் சிவாலயம் சென்று சிவ தரிசனம் செய்தால் ரத்தக்கொதிப்பு, மூத்திர வியாதி போன்ற...

Read More...

KAALA SARPA DOSHAM - a misnomer

Date : 25th Nov 2011

Posted By : Admin

(Late) Shri H R Seshadri Iyer,  a great astrological scholar says that Kaala Sarpa Dosham is not properly understood by many.  Generally if all the planets are sandwiched between Rahu and Ketu it is termed as Kaala Sarpa Dosham (KSD).  This is not always correct.  He says Rahu is a cobra and p...

Read More...

SIXTEEN UNUSUAL FACTS ABOUT HUMAN BODY

Date : 23rd Nov 2011

Posted By : Admin

Sixteen Unusual facts about human body. 16: Need for Sleep If you say that you're dying to get a good night's sleep, you could mean that literally. You can go without eating for weeks without succumbing, but eleven days is tops for going without sleep. After eleven days, you'll be asleep -...

Read More...

MEDICAL HUMOUR

Date : 12th Nov 2011

Posted By : Admin

"Apparently the American Medical  Association has weighed in on the new economic stimulus package... " The Allergists voted to scratch it,  but the Dermatologists advised not to make any rash moves. The Gastroenterologists had sort of a  gut feeling about it, but the Neurologists thought th...

Read More...

CANCER CURE

Date : 10th Nov 2011

Posted By : Admin

Dear All, We have received the following  in our email.  We thought of circulating it through this blog. 'Imitinef Mercilet' is a medicine which cures blood cancer. Its available free of cost at "Adyar Cancer Institute in Chennai". Create Awareness. It might help someone. Forward t...

Read More...

PLACES TO BE

Date : 22nd Oct 2011

Posted By : Admin

  The nicest place to be is in someone's THOUGHTS! The safest place to be is in someone's PRAYERS! And the best place to be is in................. GODS HANDS! ...

Read More...